Kalite ve Sertifikasyon

Kalite ve Sertifikasyon

MİLENS Kalite Politikası

MİLENS olarak hedefmiz;

Telekomünikasyon, Bilişim ve Güvenlik sistemlerinin kurulum, bakım, entegrasyon, planlama, alt ve üst yapı inşaat taahhüt işleri ile çağrı merkezi faaliyetlerini uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını göz ardı etmeden  gerçekleştirmektir.

MİLENS ÜST YÖNETİMİ;

  • Yüksek Müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Bu memnuniyeti korumak ve geliştirmenin, en önemli yatırım alanımız olduğunu,
  • Müşterilerilerimize katma değer sağlamak için her zaman yüksek motivasyonla çalışacağımızı,
  • Müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde değerlendirip, bu ihtiyaçları karşılamanın, sürekli Müşteri memnuniyetinde mutlak bir değer olarak görüleceğini,
  • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gelişimi sürekli kılmak için, gerekli teknolojik gelişmelerin takip edilip, uygulanacağı çalışma ortamlarının farkındalığını çalışanları arasında yaymak amacıyla gerekli eğitim planlamaları yapmayı,
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanacağını 
Taahhüt eder.

MİLENS ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu, birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, sadece yönetim kademelerinin değil tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı MİLENS’in temel ilkeleridir.

MİLENS İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şirketimiz, Telekomünikasyon, Bilişim ve Güvenlik Sistemleri, Kurulumu, Bakımı, Entegrasyonu, Planlaması ve bu konularda Eğitim Faaliyetleri, Çağrı Merkezi Faaliyetleri ile Alt ve Üst Yapı İnşaat Taahhüt İşleri faaliyetlerinin sunumunda iş sağlığı ve emniyet kurallarına her koşulda uymaya prensip edinmiştir.

Şirketimizin bütün kademelerinde görevli personelimiz, yaptıkları işlerde ilgili yönetmeliklere, çalışma talimatlarına, sağlık, iş emniyeti kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini, OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemlerine uyarak, müşteri ve alt yüklenici firma çalışanlarıyla paylaşarak yerine getirir.

Tüm personelimiz, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında kendilerine temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmaktan, muhtemel kaza ve olayları öngörerek gerekli çalışmaları yapmaktan ve bunları raporlamaktan sorumludur.

Şirketimiz, sağlık, emniyet kurallarını; ulusal ve uluslararası mevzuata uygun sürdürülebilirlik çerçevesinde, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında,  sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

MİLENS Çevre Yönetim Sistem Politikası

Şirketimiz, Telekomünikasyon, Bilişim ve Güvenlik Sistemleri, Kurulumu, Bakımı, Entegrasyonu, Planlaması ve bu konularda Eğitim Faaliyetleri, Çağrı Merkezi Faaliyetleri ile Alt ve Üst Yapı İnşaat Taahhüt İşleri faaliyetlerinde çevre koruma şartlarına her koşulda uymaya ve halkla ilişkiler ile ilgili hassasiyetlere önem verir.

Şirketimizin bütün kademelerinde görevli personelimiz, yaptıkları işlerde ilgili yönetmeliklere, çalışma talimatlarına, ve çevre kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerine uyarak, müşteri ve alt yüklenici firma çalışanlarıyla paylaşarak yerine getirir.

Tüm personelimiz gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında, çevreyi koruyucu önlemleri almaktan, muhtemel çevre kaza ve olayları öngörerek gerekli çalışmaları yapmaktan ve bunları raporlamaktan sorumludur.

Şirketimiz, çevre kurallarını; ulusal ve uluslararası mevzuata uygun sürdürülebilirlik çerçevesinde, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri kapsamında, sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

MİLENS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası