BIDS

BIDS

Temel olarak, ihlal tespit sistemi (IDS), ağ veya sistem aktivitelerine yönelik, tehlikeli faaliyetler veya kural ihlallerini takip edeerek, bir yönetim merkezine elektronik raporlar ileten, cihaz ve/veya yazılım uygulamasıdır. Gömülü ihlal saptama sistemi, ihlal algılama sisteminin yer altında kullanılmasının zaruri olduğu durumlarda kullanılır. Volumetrik teknolojiye dayanan sistem, yürüyen, koşan, yeri kazan, sürünen mütecavizleri veya bir tesisin sınırı boyunca, çalışma yapan herhangi bir makine/aracı saptar ve konumlarını belirler. Algılama bölgesi, gömülü fiber optik sensör kablonun, tesis edildiği hat çeperinde oluşur. Sensör kablosu ve uzaktan algılama sistemleri, üzerlerinde elektronik bir teçhizat olmadığından, yıldırım, elektromanyetik veya radyo frekanslarından etkilenmez ve periyodik bakım veya kalibrasyona ihtiyaç duymaz. Sistem, algılama parameterlerine göre, yağmur, kar, vb. çevresel etkiler ve/veya insan harici canlıların sebep olduğu ihlalleri eleyerek, gerçek ihlali ve tam konumunu saptama kabiliyetini sahiptir.