SCADA

SCADA

SCADA (merkezi kontrol ve veri izleme), haberleşme kanalları (uzak istasyon başına bir haberleşme kanalı kullanan) üzerinden, kodlanmış sinyaller ile çalışan uzaktan izleme ve kontrol sistemidir. SCADA’nın başlıca işlevi, üzerinde bulunan SCADA Host yazılım platformuna, vana, pompa, verici benzeri sistemlerden gelen verilerin değerlendirilmesi ile, sistemlerin uzaktan kontrolünün sağlanmasıdır.

SCADA sisteminin yapısı dört ayrı seviyeden oluşur;

Temel olarak, saha veri arayüzleri ile donatılmış pompa, vana, verici gibi geleneksel cihazlardan PLC veya RTU’lara gelen bilgiler, haberleşme ağları sayesinde, SCADA host yazılımına aktarılır.