FİZİKSEL GÜVENLİK

FİZİKSEL GÜVENLİK

MİLENS, güvenlik, haberleşme, bilişim ve multimedya teknolojilerini içeren teknik becerileri ve bilgi birikimine dayanan uçtan uca güvenlik çözümleri temin etmektedir. Ürettiğimiz esnek tümleşik çözümler, müşterilerimizin; kamu binaları ve tesisleri, petrol ve gaz platformları, boru hatları, havaalanları, karayolları, otoyol izleme, kamu hizmet bina ve tesisleri, demiryolları, metro, kampüs, yerleşke, vb. varlık ve yatırımlarına yönelik kısa veya uzun vadeli risklerini yönetmeleri konusunda hizmetler sunar.

Çözümlerimiz, müşteriye özel olup, Kavramsal ve Ön Mühendislik Tasarımı’ndan (FEED), Üst Seviyede Tasarım Uygulamalarına kadar anahtar teslimi entegre hizmetleri içerir.

MİLENS’nin güvenlik çözümleri aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır: