HDR Güvenlik İzleme

HDR Güvenlik İzleme

HDR Güvenlik İzleme,

Yüksek netlikte radar güvenlik gözetleme çözümü yüksek maliyetli insan tabanlı korumaya alternatif olup, sürekli otomatik sınır gözetleme sağlayan güvenilir ve düşük maliyetli yenilikçi bir çözümdür. Küçük sahalardan, geniş yerleşkelere kadar birçok alanda, HDR güvenlik gözetleme sistemi, havaalanı gözetleme, kritik ulusal altyapı, yerleşke ve ticari tesisler için idealdir. Her hava koşuluna elverişli radar sistemi, tehlikeleri saptar, izini sürer ve onları tanımlar ve sınır ötesinde saptama yaparak muhtemel mütecavizlerin sahaya girmelerinden önce tanımlanmalarını sağlar.