FIDS-PIDS

FIDS-PIDS

FIDS-PIDS,

Temel olarak, ihlal tespit sistemi (IDS), ağ veya sistem aktivitelerine yönelik, tehlikeli faaliyetler veya kural ihlallerini takip edeerek, bir yönetim merkezine elektronik raporlar ileten, cihaz ve/veya yazılım uygulamasıdır. Çit veya Sınır İhlal Saptama Sistemleri, mevcut olabilecek her türlü ihlali izlemek için, korunan tesislerin/işletmelerin sınırları içerisinde veya sınırlarının etrafında kurulu sistemlerdir. FIDS-PIDS tespit mantığı, titreşim, manyetik, vibrasyon ve hareket gibi farklı algılama teknolojileri bütünününden veya bu algılama teknolojilerinin farklı kombinasyonlarından oluşur. FIDS-PIDS, bir güvenlik platformunun hayati bir bileşenidir. En üst seviyede koruma sağlamak amacıyla PA/GA, CCTV, BIDS vb. sistemlerle desteklenir. Farklı algılama parametrelerine ihtiyaç olması halinde, algılama alanı, farklı algılama parametreleri kullanılarak, alt algılama bölgelerine ayrıştırılarak, her alt bölgenin kendi algılama parametreleri olması sağlanır.