Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık; telekomünikasyon, boru hatları, kamu hizmetleri gibi sektörlerde, farklı teknoloji ve hizmetlerin aynı anda yer aldığı projelerin yürütme aşamasında uygulanan temel bir süreçtir. Tipik olarak, Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat “EPC” (Engineering Procurement Construction) Hizmetleri olarak adlandırılan bu tür projeler; Kavramsal ve Ön Tasarım Mühendislik (FEED), Detaylı Mühendislik ve Tasarım, Proje Yönetimi, Satın Alma, İş Teslimi ve Lojistik, İnşaat ve diğer bir çok hizmetten oluşur. Bu tür hizmetleri temin eden şirketler EPC müteahhidi olarak adlandırılır. Bir projenin EPC aşaması; proje sahibi/müşteri tarafından alınan yatırım kararını takip eden “uygulama aşaması” olarak bilinir.

EPC müteahhitlerinin denetim ve kontrolü, EPC müteahhitleri tarafından temin edilen her hizmet için ayrı bilgi, tecrübe ve denetim kabiliyetlerini gerektiren karmaşık yönetimsel bir süreçtir. Proje sahipleri, bu karmaşık yönetimsel süreçlerin risklerini, “EPCM” olarak adlandırılan, Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat Yönetim/Denetim şirketleri istihdam ederek ortadan kaldırmayı tercih etmektedirler.

MİLENS, telekomünikasyon, güvenlik ve bilişim çözümleri için en uygun, ekonomik, güvenilir teknolojilere dayalı, uzun yıllara yayılan, kanıtlanmış EPC uygulama tecrübesine sahiptir.

MİLENS, bir EPC proje sürecini; proje zamanlaması, mühendislik aktiviteleri, proje performansı, kalite kontrol, kontrat durum raporlaması, kurumlar arası ilişkiler, iş güvenliği ve sağlığı, çevre ve sosyal güvenlik, iş teslim zamanlamaları, lojistik, teklif oluşturma ve diğer bir çok hizmet alanında, sahip olduğu geniş kapsamlı; kontrat yönetimi, idari ve teknik yönetim, planlama, dokümantasyon, uygulama, denetleme, raporlama vb. danışmanlık servisleri ile yönetir ve denetler.