Giriş / Erişim Kontrol

Giriş / Erişim Kontrol

Giriş Kontrol Sistemleri güvenlik platformlarının ayrılmaz parçalarıdır. Sistemler, bina, tesis, işletme, vb.nin sınırları içine yetkili veya yetkisiz girişlerin izlenmesi, engellenmesi ve bu sınırların güvenli kılınması için tasarlanmışlardır. Güvenlik kabiliyetlerinin ötesinde, bu sistemler, şirket bina ve tesislerine, personelin giriş-çıkışını zaman bazında arşivleyerek denetleyen, yangın, iklimlendirme, vb. sistemlerin alarmlarını izleme olağanı da sağlayabilen sistemlerdir.

Temel Giriş Kontrol Sistemlerini;